Prekių pirkimo- pardavimo taisyklės

1.  Bendrosios nuostatos.

1.1. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas abiems Šalims,nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir atsiskaityti už jas Taisyklėse numatyta tvarka.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y.,asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2.  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3.  juridiniai asmenys;

1.3.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Pirkimo-pardavimo sutartis  tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje pasirinkęs norimas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, nurodo visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

2. Duomenų apsauga

2.1. Be atskiro Jūsų sutikimo neperduosime Jūsų asmens duomenų, namų adreso ar elektroninio pašto adreso tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Šiais atvejais perduodami tik būtini duomenys. Įvykdžius sutartį ir galutinai sumokėjus už prekę Jūsų duomenys daugiau nebegali būti naudojami.
Jei užsiprenumeravote mūsų naujienas, Jūsų pavardė ir elektroninio pašto adresas bus naudojami siunčiant reklaminius pranešimus. Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai pasiteirauti apie išsaugotus savo duomenis, taip pat galite juos pataisyti, blokuoti ar ištrinti. Kreipkitės į mus el. paštu, kurį rasite skiltyje „Kontaktai“  arba praneškite apie savo sprendimą elektroniniu paštu.

2.2. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti  atskleidžiami tik
LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už prekes bei jų pristatymą.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją jei, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys po užsakymo patvirtinimo.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis taip pat  nepažeisti kitų  LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę
naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

4.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 24val. nuo užsakymo pateikimo.

4.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2(dvi) darbo dienas, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba naudojantis stacionarių pašto automatų paslauga.

5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

5.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ir informuoti Pardavėją. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje  ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su mokesčiais.

6.2. Pardavėjas po užsakymo gavimo, patvirtina Pirkėjo užsakymo priėmimą ir jo būklę. Informacija siunčiama elektroniniu paštu kurį nurodė pirkėjas registruodamasis.

6.3. Gavus el. paštu užsakymo patvirtinimą, prisegtoje byloje bus atsiųsta sąskaita-faktūra. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, kaina,  pristatymo mokestis ir galutinė prekių kaina su visais mokesčiais. Užsakymo informaciją ir suformuotas sąskaitas pirkėjas gali matyti prisijungęs prie savo paskyros.

6.4. Pirkėjai už prekes atsiskaito vienu iš šių būdų:

6.4.1 atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į el.parduotuvės banko sąskaitą.

6.4.2 atsiskaitymas grynais pinigais prekių pristatymo metu – tai atsiskaitymas, kai Pirkėjas, prekių
pristatymo metu atsiskaito su prekes pristačiusiu kurjeriu grynais pinigais pagal kurjerio pateiktą sąskaitą, pinigų priėmimo faktą įforminant pinigų priėmimo kvitu.

6.4.3 atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema.

7. Prekių grąžinimas

7.1 Parduotos nekokybiškos ar brokuotos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2

7.2 Prieš grąžindamas prekes Pirkėjas iš anksto informuoja pardavėją kontaktų skyriuje nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu.

7.3  Prie grąžinamos prekės Pardavėjas prideda "Prekių grąžinimo aktą" kuriame nurodo grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir kt.

7.4 grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje su barkodu (jei tokia buvo);

7.5 prekė turi būti nenaudota, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos.

7.6 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.7 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

7.8 Persiuntimo išlaidas Pirkėjas už grąžintas prekes susimoka pats, išskyrus tuos atvejus, kai gavo ne tą prekę arba ji buvo brokuota.

Atkreipiame dėmesį jog: www.moto-sprintas.lt tinklapyje parduotos ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS DALYS kaip PVZ: CDI valdikliai, komutatoriai, srovės lygintuvai, aukštos įtampos ritės, relės, generatoriai, starteriai, akumuliatoriai ir kitos elektronikos dalys ATGAL NEPRIIMAMOS.

8. Prekių kokybė

8.1 Pardavėjas garantuoja, kad Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje ir ES nustatytus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to
atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve Moto-sprintas.lt

9.3  Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės Moto-sprintas.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl
to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5  Pirkėjui užsakius prekes Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti sudarytą užsakymą jeigu Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas ar skirti Pirkėjui nuolaidų kuponų.

10.2  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar „Nuolaidų kuponų“
sąlygas, galiojimo terminą ar juos panaikinti. Bet kokie pakeitimai ar panaikinimai įsigalioja tik nuo jų atlikimo momento.

10.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ ar "susisiekite su mumis" nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šių Taisyklių ar su jomis susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.

11.2 Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.